•     Telefon / Whatsapp     +90 505 120 3334
 • Sıkça Sorulan Sorular

  Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarına bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Burada yer almayan sorularınız için bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

   

  İrtibat telefonumuzdan veya iletişim formumuzdan bize kolayca ulaşabilirsiniz.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Hangi satışlar devlet destekli ticari alacak sigortası’nda teminat altına alınır?

  Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) yapılan satışlar

  -Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar

  -Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar,
  -Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

  -Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

  -Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.

  Hangi alacaklar teminat altına alınabilir?

  Poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan yurtiçi satışlardan doğan, en fazla 360 gün vadeli ticari alacaklar.

   

  Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemi'nde hasarın teminat altına alınabilmesi için nelere dikkat edilmeli?

  -Düzenlenen faturalarda vade bilgisinin yer alması gerekmektedir.

  -Faturaların vadelerinin poliçede yapılırken seçilen azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmemesi gerekmektedir.

  -Sigortalı, teminat altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en aza indirgemek konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

  -Sigorta şirketinin talep ettiği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

   

  Hasar ödemesi ne zaman gerçekleşir?

  Bekleme süresini (120 gün) takiben 30 gün içerisinde yapılan hasar başvuruları sonuçlandırılarak tazminat ödemeleri Merkez tarafından gerçekleştirilir.

   

  Teminat altına alınan hasarıma ilişkin alacağımın tahsilatı nasıl yapılmaktadır?

  KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altındaki ticari alacağınızın tahsilat çalışmaları da tarafımızdan yürütülmektedir.

  Böylelikle işletmeler alacakların tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanılmasına yardımcı olmaktadır.

   

  Kobi'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası sisteminde poliçe kapsamına hangi faturalar girmektedir?

  Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar sigorta kapsamı altına alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır.

  Kobi'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası sisteminde faturalar maksimum kaç gün olarak tanzim edilebilmektedir?

  Maksimum fatura vadesi 360 gün olabilmektedir.

  Sorgulama ücreti ne kadardır?

  Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL+KDV ’dir.

  Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti iade edilir.

  Sorgulama ücretlerinin Sigortalı tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

  Kobi'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası sistemi'ne nasıl başvuru yapabilirim?

  Başvuru yapabilmek için TIKLAYINIZ

  Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında daha detaylı bilgi için bize ulaşın...

  +90 505 120 3334

  © 2020 Devlet Destekli Alacak Sigortası
  Artı Bir Sigorta web sitesidir. Tüm hakları saklıdır.